INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKA WEBOVEJ STRÁNKY SPOLOČNOSTI
KLIMA group s. r. o.


Autorské práva spoločnosti

Kopírovanie, distribúcia, akákoľvek forma publikovania alebo iného používania textových a grafických materiálov spracovaných na internetovej stránke www.klimagroup.sk je možná iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti.

Bez výslovného písomného súhlasu vedenia spoločnosti KLIMA group s. r. o., nie je možné kopírovať, napodobňovať ani prenášať logá, texty, fotografie ani ich časti. Neoprávnené využívanie materiálov spoločnosti KLIMA group s. r. o. je porušením autorských práv a duševného vlastníctva našej spoločnosti.

Porušenie duševného vlastníctva je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je preto viazané na súhlas autora.