Klimagroup

PROJEKT ÚTULOK

Osud našich najvernejších štvornohých priateľov nám v KLIMA group nie je ľahostajný a preto kúpou tohto zariadenia prispievate na skvalitňovanie ich života. Vytvorme im dôstojný domov.
5Eur
Ďakujeme
KONEČNÁ VYZBERANÁ SUMA BUDE OZNÁMENÁ 31. DECEMBRA 2020

BUĎ VZOROM
#BEAROLEMODEL
BUĎ KLIMAGROUP
#BEKLIMAGROUP
O ROZDELENÍ FINANČNEJ SUMY, ROZHODNETE VY. MY VÁM MÔŽEME SĽÚBIŤ LEN JEDNO. BUDE TO ČESTNÉ A SPRAVODLIVÉ.
Útulok