NOVÉ CHLADIVO R32

NOVÉ CHLADIVO R32

NOVÉ CHLADIVO R32 Rok 1987 priniesol prijatie Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu zeme, ktorý položil základy ochrany ozónovej vrstvy a životného prostredia na základe postupného vyraďovania chladiacich látok zodpovedných za vyčerpávanie ozónovej vrstvy nad Antarktídou.

Spoločnosť Carrier neúnavne vedie cestu k ekologickejšej a udržateľnejšej budúcnosti s inovatívnymi, efektívnymi a ekologickými produktami, ktoré spĺňajú environmentálne štandardy ako aj potreby zákazníkov.
NOVÉ CHLADIVO R32 Smerom k tejto ceste spoločnosť Carrier vyrába, testuje a certifikuje svoju novú generáciu chladiacich klimatizačných jednotiek R32, ktoré zaručujú vysokú kvalitu a vynikajúci výkon.

Nové chladiace médiu s názvom R32 má o 67 % nižší potenciál globálneho otepľovania v porovnaní s predchádzajúcimi chladiacimi médiami. Navyše, R32 môže dodávať rovnakú tepelnú kapacitu, pričom pre každú jednotku je potrebných o 30 % menej chladiaceho média. Výsledkom je zníženie celkových emisií CO2 o približne 75 %.

Preto sme veľmi radi, že práve spoločnosť KLIMA group ako výhradný distribútor svetovej značky Carrier prispieva k ochrane životného prostredia, našej zelene a prostredia v ktorom žijeme.