VÝKON KLIMATIZÁCIE

AKÝ JE IDEÁLNY VÝKON KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY PRE VÁŠ DOMOV ?

Jednou z najčastejších záhad pri výbere vhodnej klimatizačnej jednotky, je stanovenie ideálneho chladiaceho výkonu pre priestor, ktorý chceme vychladiť. Zo strany našej spoločnosti považujeme za úplný nezmysel zverejňovať pre odberateľov tabuľky, na základe ktorých by si pozreli potrebný výkon klimatizačného zariadenia. Toto stanovisko odôvodňujeme skutočnosťou, že výber potrebného chladiaceho výkonu nezáleží od m2 či m3 daného priestoru ale od viacerých dôležitých skutočností.

Cieľom našej spoločnosti nikdy nebolo, nie je a ani nebude zavádzanie zákazníkov s cieľom predať za každú cenu. Prejavením dôvery našej spoločnosti sa stávate členom našej KLIMA group rodiny a počas celej doby spolupráce sa snažíme o čo najlepšiu vzájomnú dôveru a spoluprácu. Stanovením vhodného výkonu klimatizácie pre Váš priestor si zabezpečíte dlhodobý komfort chladenia pre pocit skutočného pohodlia. Nenechajte sa preto oklamať názorom, že jedna slabšia klimatizačná jednotka vychladí veľký priestor.

Pri kúpe si je potrebné uvedomiť, že výkon klimatizačného zariadenia ovplyvňujú nasledovné skutočnosti:

  • Materiál, z ktorého je byt/dom zhotovený
  • Typ a šírka zateplenia / izolácie
  • Orientácia bytu / domu
  • Počet ľudí žijúcich v domácnosti
  • Počet okien / otvoreného priestranstva v rámci priestoru, v ktorom má byť klimatizačná jednotka inštalovaná
  • Počet elektrospotrebičov (pretože každý jeden elektrospotrebič produkuje určité množstvo tepla)

a mnoho ďalších.


Výkon klimatizácie