CENNÍK OSTATNÝCH SLUŽIEB

Vlocka

DOPRAVA

do 200 km
30,00 EUR bez DPH / 36,00 EUR s DPH

nad 200 km
0,25 EUR bez DPH / 0,30 EUR s DPH
za každý ďalší km cesty tam aj späť
DOPRAVA
Vlocka

DIAGNOSTIKA PORUCHY

100,00 EUR bez DPH / 120,00 EUR s DPH
DIAGNOSTIKA PORUCHY
Vlocka

DEMONTÁŽ KLIMATIZAČNÉHO ZARIADENIA

100,00 EUR bez DPH / 120,00 EUR s DPH
Cena zahŕňa odvoz a následnú likvidáciu zariadenia.
DEMONTÁŽ KLIMATIZAČNÉHO ZARIADENIA