MONTÁŽ KLIMATIZÁCIÍ

MONTÁŽ KLIMATIZAČNÉHO ZARIADENIA

KLIMA group s. r. o. zabezpečuje PROFI MONTÁŽ na všetky klimatizačné a chladiace zariadenia prostredníctvom našich odborných pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami a praxou. Montáž je uskutočnená bez akýchkoľvek architektonických zásahov do bytových či nebytových priestorov. Naším cieľom je maximálna spokojnosť zákazníka.

Montáž klimatizačného zariadenia obsahuje

 • vstupnú konzultáciu, kde Vás náš technik oboznámi s celým priebehom montáže klimatizácie
 • výber a zameranie vhodného umiestnenia interiérovej a exteriérovej jednotky klimatizácie
 • upevnenie inštalačnej konzoly interiérovej jednotky klimatizácie
 • zhotovenie montážneho otvoru s priemerom 55 mm / 65 mm do všetkých stavebných materiálov (železobetónový panel, porobetónové tvárnice, tehla, drevo, sadrokartón). V rámci bežnej montáže cena zahrňuje zhotovenie jedného montážneho prievrtu.
 • inštalácia izolovaného medeného CU potrubia (priemer potrubia záleží od konkrétneho modelu klimatizačného zariadenia)
 • inštalácia komunikačnej a napäťovej elektroinštalácie
 • napojenie odtokovej PVC hadice určenej pre odtok kondenzátu z interiérovej jednotky klimatizačného zariadenia
 • montáž interiérovej jednotky klimatizácie
 • zameranie a inštalácia nástennej konzoly určenej pre upevnenie exteriérovej jednotky klimatizácie na fasádu ( Povrch nástennej konzoly je pokrytý polyesterovým práškom odolným voči ÚV žiareniu a konzola taktiež obsahuje antivibračné podložky. Po konzultácii s technikom je možnosť umiestnenia exteriérovej jednotky klimatizácie na balkón, strechu a pod.)
 • montáž exteriérovej jednotky klimatizácie
 • zapojenie a kontrola elektroinštalácie klimatizácie
 • kontrola tesnosti chladiaceho okruhu
 • vákuovanie chladiaceho okruhu
 • vizuálna kontrola chladiaceho zariadenia a chladiaceho okruhu
 • preskúšanie správneho odtoku kondenzátu
 • funkčná skúška a zaškolenie konečného užívateľa klimatizačného zariadenia a odovzdanie kompletnej dokumentácie


Upratovanie

Po montáži klimatizačnej jednotky naši pracovníci zabezpečia upratanie priestorov v ktorých bola montáž realizovaná.

Pre pohodlie klienta je zabezpečený bezplatný odvoz odpadu, ktorý vznikol počas inštalácie zariadení.CENA MONTÁŽE ZAHŔŇA VŠETOK SPOTREBNÝ A KOTVIACI MATERIÁL POTREBNÝ PRE INŠTALÁCIU KLIMATIZAČNÉHO ZARIADENIA.

V RÁMCI CENY BEŽNEJ JEDNODUCHEJ MONTÁŽE NIE SÚ ZAHRNUTÉ PVC DEKORAČNÉ LIŠTY ANI PVC DEKORAČNÉ OHYBY A UKONČENIA. MONTÁŽ PVC DEKORAČNÝCH LÍŠT JE USKUTOČNENÁ NA ZÁKLADE POŽIADAVKY ZO STRANY ZÁKAZNÍKA.

ZÁKLADNÁ CENA MONTÁŽNYCH PRÁC NEZAHŔŇA ŽIADNE MURÁRSKE, STAVEBNÉ ANI MALIARSKE PRÁCE.


FRIGOTEC

Pre montáž klimatizačných jednotiek využívame izolované medené potrubie FRIGOTEC

 • vyrobené podľa DIN 8905 (obsah cu 99,93 %)
 • vysokokvalitná meď so suchým, čistým, bezoxidovým a nemastným vnútorným povrchom

ODVOD KONDENZÁTU ČERPADLOM

Odvod kondenzátu čerpadlom

Ak umiestnenie interiérovej jednotky vyžaduje zložitý odvod kondenzátu, zabezpečíme Vám menšie čerpadlo s nízkou hlučnosťou iba 21 dB.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE K MONTÁŽI

V mieste inštalácie zariadenia je klient povinný odstrániť prekážky zabraňujúce plnohodnotnej montáži. Pozakrývať / premiestniť predmety nachádzajúce sa v mieste montáže, nábytok, sedacie súpravy a pod.

V prípade, že sa počas montáže niektorého z našich produktov vyskytnú nečakané finančné náklady, klient bude ihneď oboznámený prostredníctvom nášho technika a po spoločnej konzultácii sa bude pokračovať v montážnych prácach.

V prípade, že máte akékoľvek otázky počas montáže klimatizačného zariadenia,
náš technik Vám na ne veľmi rád odpovie.


Nie ste spokojný s prístupom nášho technika?
Neváhajte nás prosím kontaktovať na telefónnom čísle +421 948 978 311.


Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž Montáž