MONTÁŽ TEPELNÉHO ČERPADLA

ČO JE TO TEPELNÉ ČERPADLO ?

Tepelné čerpadlo predstavuje systém nízkoteplotného vykurovania, ktorého princíp je založený na termodynamickom obehu strojného chladiaceho zariadenia. V našich podmienkach sa stáva čoraz viac vyhľadávanou technológiou zabezpečujúcou vykurovanie a chladenie priestorov.

 

ŠPIČKOVÁ KVALITA | JEDINEČNÁ SPOĽAHLIVOSŤ | MODERNÉ TECHNOLOGICKÉ INOVÁCIE

FINANČNÁ ÚSPORA

Za určitých podmienok tepelné čerpadlá dosahujú výrazné úspory a môžu byť najefektívnejšou formou vykurovania / chladenia.

VYSOKÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ

Vysoký pomer energetickej efektívnosti v režime vykurovania aj chladenia.
ÚSPORA EMISIÍ CO2

ÚSPORA EMISIÍ CO2

Environmentálna starostlivosť prostredníctvom využívania nových ekologických chladív zo skupiny HFC s nízkym GWP a technológiou s najmenším negatívnym vplyvom na globálne otepľovanie.

COP - ÚČINNOSŤ TEPELNÉHO ČERPADLA

1 kW

ZAPLATENEJ

elektrickej energie majiteľom tepelného čerpadla
sipka
4,6 kW

VYROBENEJ

tepelnej energie prostredníctvom systému
sipka
3,6 kW

TEPLA / CHLADU ZDARMA

Zabezpečíme pre Vás kompletný servis týkajúci sa vykurovania / chladenia prostredníctvom tepelného čerpadla, podľa Vami doloženej projektovej dokumentácie vykurovania.
Tepelné čerpadlá
Návrh, dodanie a inštaláciu tepelného čerpadla spolu s TUV a 3 cestným ventilom.
Rozvody
Skladbu podkladov pre umiestnenie rozvodov a následné inštalovanie hlavných rozvodov do podlahy.
Rozdelovač
Návrh umiestnenia a inštalácia rozdeľovača podlahového vykurovania.
Kontrola
Kontrolu systému a následné spustenie a zaučenie konečného užívateľa prostredníctvom technika spoločnosti.
Montáž telepného čerpadla Montáž telepného čerpadla Montáž telepného čerpadla Montáž telepného čerpadla Montáž telepného čerpadla Montáž telepného čerpadla
Schéma