PREDPRÍPRAVNÉ PRÁCE

PRÍPRAVNÉ PRÁCE PRED INŠTALÁCIOU KLIMATIZÁCIE / TEPELNÉHO ČERPADLA

Plánujete výstavbu alebo rekonštrukciu ? V prípade, že je vo Vašom pláne inštalácia klimatizačnej jednotky či tepelného čerpadla, nezabúdajte na predprípravu. Častokrát je požiadavkou klienta špecifické umiestnenie interiérovej / exteriérovej jednotky čo pri výstavbe / rekonštrukcii nemusí byť až taký problém ako v prípade, že dokončíte výstavbu alebo rekonštrukciu a až následne začnete uvažovať o klimatizačnej jednotke.

Zabezpečíme pre Vás kompletný servis od návrhu inštalácie až po samotnú realizáciu.

ČO OBNÁŠAJÚ PREDPRÍPRAVNÉ PRÁCE ?

V prvom rade konzultáciu s Vami a obhliadku priestorov našim technikom, zistenie Vašich požiadaviek a prispôsobenie prác požiadavkám priestoru. Následne pre Vás zabezpečíme:VYREZANIE DRÁŽKY DO MURIVA

VYREZANIE DRÁŽKY DO MURIVA

Veľkosť závisí od množstva inštalovaného materiálu.
INŠTALÁCIU IZOLOVANÉHO Cu POTRUBIA

INŠTALÁCIU IZOLOVANÉHO Cu POTRUBIA

Podľa požiadavky konkrétneho modelu klimatizačnej jednotky / tepelného čerpadla.
ELEKTROINŠTALÁCIU PRE ZARIADENIE

ELEKTROINŠTALÁCIU PRE ZARIADENIE

Zabezpečenie komunikačnej a napäťovej elektroinštalácie podľa požiadaviek výrobcu zariadenia a technického listu zariadenia.
ZHOTOVENIE SPRÁVNEHO ODTOKU KONDENZÁTU

ZHOTOVENIE SPRÁVNEHO ODTOKU KONDENZÁTU

UPOZORNENIE NA VÁHORYS

VÁHORYS
Majiteľ stavby, prípadne vedúci stavebných prác vyznačí a odkonzultuje s technikmi spoločnosti KLIMA group váhorys, teda bod zvyčajne umiestnený 1 meter nad úrovňou podlahy, ktorý slúži k zameraniu výškovej úrovne a výškovému umiestneniu inštalácie CU potrubia pre neskoršiu inštaláciu klimatizačného zariadenia.

Pri nedodržaní projektovanej výškovej úrovne / dodatočnej úprave stropu (napríklad prostredníctvom dizajnových prvkov), ktoré neboli oznámené technikom v deň inštalácie môže mať za následok nemožnosť využitia hotovej inštalácie, čo môže zabrániť plnohodnotnej realizácii montážnych prác.
V ČASE OD ODOVZDANIA INŠTALÁCIE AŽ PO INŠTALOVANIE KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY ZODPOVEDÁ ZA PREDPRÍPRAVU OBJEDNÁVATEĽ. SPOLOČNOSŤ KLIMA group NEZODPOVEDÁ ZA ZÁVADY SPÔSOBENÉ INÝMI OSOBAMI.

HOTOVÚ INŠTALÁCIU MÔŽETE MAŤ UMIESTNENÚ V PODOMIETKOVEJ KRABICI A SAMI SA ROZHODNETE V AKOM ČASOVOM HORIZONTE BUDE KLIMATIZÁCIA INŠTALOVANÁ.
Predprípravné práce Predprípravné práce Predprípravné práce Predprípravné práce Predprípravné práce Predprípravné práce Predprípravné práce Predprípravné práce Predprípravné práce Predprípravné práce Predprípravné práce Predprípravné práce