SERVIS KLIMATIZÁCIÍ

SERVIS KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY

Servis

Prečo vykonávať pravidelný servis svojej klimatizačnej jednotky ?

Aby vaša klimatizačná jednotka fungovala bez najmenších problémov, je potrebný pravidelný servis vykonaný odbornými pracovníkmi, nedoporučujeme čistenie klimatizačnej jednotky svojpomocne.

Pravidelným servisom Vašej klimatizačnej jednotky prispievate k správnemu fungovaniu klimatizácie a taktiež sa predlžuje životnosť tohto zariadenia. Prostredníctvom správneho vyčistenia predchádzate vzniku plesní a rôznych alergií.

Servis

Ako často treba vykonať servis klimatizačnej jednotky ?

Pravidelná hĺbková kontrola klimatizačného zariadenia je veľmi dôležitá.

Servis nami namontovaných klimatizačných zariadení sa uskutočňuje raz do roka.

V prípade, že využívate klimatizačné zariadenie v chladiacej aj vykurovacej sezóne, tak doporučujeme vykonať servis 2x ročne.

Servis

Aké prostriedky využívame k správnemu vyčisteniu klimatizačnej jednotky ?

Počas čistenia klimatizačných a chladiacich zariadení využívame výrobky svetovej značky ADVANCED ENGINEERING SUPER CLEAN, ktoré poskytujú nezvyčajne vysokú úroveň technickej vyspelosti.

Značka ADVANCED ENGINEERING je uznávaným lídrom na trhu v oblasti výroby a dodávky čistiacich prostriedkov pre klimatizačné a chladiace zariadenia.

Servis klimatizačnej jednotky zahŕňa

 • hĺbkovú kontrolu interiérovej a exteriérovej jednotky klimatizácie
 • čistenie interiérovej a exteriérovej jednotky klimatizácie
 • vyčistenie a dezinfekcia vzduchových filtrov klimatizácie
 • vyčistenie výparníka klimatizačnej jednotky.
  (Výparník je súčasť klimatizačného zariadenia v ktorom dochádza k ochladzovaniu vzduchu. V prípade že výparník klimatizačnej jednotky nefunguje tak ako by mal, tak neprichádza ku ochladeniu vzduchu a klimatizačná jednotka nefunguje správne)
 • vyčistenie kondenzátora klimatizačnej jednotky
 • premeranie tlaku v jednotlivých častiach chladiaceho okruhu
 • kontrola chladiaceho okruhu klimatizačnej jednotky
 • premazanie a kontrola všetkých základných komponentov klimatizačnej jednotky
 • kontrola činnosti ventilátora klimatizačnej jednotky
 • kontrola úniku vody, oleja, poškodených alebo odpojených vodičov
 • kontrola správneho odtoku a priechodnosti kondenzu z interiérovej jednotky klimatizačného zariadenia a následná dezinfekcia
 • funkčná skúška klimatizačného zariadenia


CENA BEZ DPH: 50,00 €
CENA S DPH:      60,00 €


V prípade, že náš technik zistí poruchy na klimatizačnom zariadení, tak odstránenie tejto poruchy bude oznámené zákazníkovi vopred. Ak je porucha na klimatizačnom zariadení zapríčinená nevhodným používaním zo strany zákazníka, tak náklady na odstránenie poruchy hradí zákazník. Výška nákladov je stanovená na základe osobnej konzultácie technika a majiteľa klimatizačného zariadenia priamo na mieste výkonu servisu.

Cena základného servisu nezahŕňa

 1. Náklady spojené s dopravou technika ku zaradeniu.
 2. Náklady spojené so zabezpečením vhodného a bezpečného prístupu technika ku klimatizačnému či inému zariadeniu, tak, aby mohli byť plnohodnotne vykonané servisné / čistiace práce ( plošina, lešenie, ... )
 3. Náklady spojené s čistením klimatizačnej jednotky umiestnenej v nevhodnom prostredí ako prostredí s nadmernou mastnotou v ovzduší a pod.
Nasledujúce fotografie Vám priblížia interiérovú jednotku klimatizačného zariadenia bez vykonania pravidelného servisu.
Servis Servis Servis Servis Servis Servis Servis Servis Servis Servis Servis Servis Servis Servis Servis Servis Servis Servis