ZABEZPEČENIE STAVEBNÉHO LEŠENIA

ZABEZPEČENIE STAVEBNÉHO LEŠENIA

V prípade náročných montážnych prác s umiestňovaním vonkajších jednotiek klimatizačného zariadenia v exteriéri, máme k dispozícií rámové-fasádne stavebné lešenie s celkovým pokrytím 400 m2.CENA MONTÁŽE / DEMONTÁŽE LEŠENIA ZÁVISÍ OD REÁLNE POUŽITÉHO MNOŽSTVA A MIESTA, V KTOROM BUDE LEŠENIE INŠTALOVANÉ.
Le3enie Le3enie Le3enie Le3enie